Wielton S.A. Centrum Badawczo – Rozwojowym

Na tę wiadomość czekaliśmy niecierpliwie. Wniosek o status CBR złożyliśmy jeszcze w ubiegłym roku. Dziś mamy już potwierdzenie z Ministerstwa Gospodarki, że Wielton S.A. otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Co to oznacza? Najprościej mówiąc – to, że Wielton S.A., który od lat inwestuje w nowoczesne technologie i współpracuje z polskimi i zagranicznymi uczelniami, może działać jako jednostka naukowa.

Decyzja Ministerstwa Gospodarki to dla Wieltonu nie tylko realne korzyści, to przede wszystkim prestiż. Poza Wieltonem w Polsce tytuł CBR-u mają tylko 34 przedsiębiorstwa.

– To kolejny krok w dążeniu Wieltonu do bycia liderem R&D w naszej branży w Europie. Naszym celem jest wykorzystanie przewagi konstrukcji i jakości produktów w zwiększeniu sprzedaży w Polsce i w Europie. Wyróżnikiem Wielton będzie jakość – najtrudniej podrabialna. CBR to ważny element rozwoju spółki – uważa Andrzej Szczepek, prezes Wielton S.A.

Przedsiębiorca, który stara się o status CBR powinien osiągnąć przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej 1,2 mln euro według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Minimum 20 proc. tej kwoty powinny stanowić przychody netto ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych. Dokumentacja musi zawierać opis badań lub prac badawczo- rozwojowych, jak również wyniki, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce.

–  Uzyskanie statusu CBR przez naszą firmę otwiera nam możliwość udziału w projektach naukowych finansowanych – m.in. z funduszy, którymi dysponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na podobnych zasadach, na jakich mogą to robić uczelnie – komentuje Piotr Kowalski – Dyrektor Działu ds. Innowacji Wielton S.A.

 Posiadanie statusu CBR w niektórych przypadkach oznacza to dofinansowanie na poziomie 100% oraz możliwość udziału w programach do tej pory zarezerwowanych jedynie dla jednostek naukowych. Wielton posiadając status CBR otrzymuje dodatkowe uprawnienia: wnioskowanie o dotację na prace statutowe (w zależności od posiadanej kategorii), parametryzacja, prowadzenie prac badawczo – rozwojowych na potrzeby własne i jako usługi zewnętrzne.

Status to także możliwość tworzenia funduszu innowacyjności na prace B+R uprawniającego do wykorzystania zasady przyspieszonej amortyzacji. I co ważne: status CBR oznacza, że producent naczep i przyczep z Wielunia będzie miał możliwość przeznaczania większych nakładów na działalność badawczą (o zyski z ulg podatkowych).

Już dziś Wielton jest w trakcie budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego, którego oddanie planowane jest jeszcze w tym roku. Powstanie w nim jedyna w tej części Europy stacja do całopojazdowego badania naczepy. Zatrudnienie w dziale Badań i Rozwoju zwiększy się przynajmniej o 20 inżynierów, a oferta producenta o nowoczesne rozwiązania w produktach, które już dziś są konkurencyjne wobec naczep największych światowych marek.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*