RENAULT TRUCKS zaprezentowało dwie istotne innowacje podczas konferencji COP 21

Renault Trucks było uczestnikiem organizowanej w Paryżu 21. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 21), podczas której zaprezentowano dwie ważne dla sektora transportowego innowacje. Pierwszą z nich jest elektryczny pojazd ciężarowy o DMC 4,5 t, zasilany ogniwem paliwowym, który można było obejrzeć przy Bassin de La Villette, na stoisku reprezentującym firmy Symbio FCell, McPhy Energy, Compagnie Nationale du Rhône (CNR) i francuską pocztę. Drugą prezentowaną innowacją był elektryczny pojazd o DMC 16 t, który obecnie przechodzi testy eksploatacyjne, realizowane przez Speed Distribution Logistique na zlecenie Guerlain. Pojazd był prezentowany w ramach tzw. „Wizytacji Klimatycznych”, organizowanych przez regionalny oddział francuskiej Agencję Zarządzania Środowiskiem i Energią w Ile-de-France.

Renault Trucks uczestniczyło w konferencji ONZ COP21, prezentując dwa innowacyjne pojazdy elektryczne: Maxity Electric, wyposażone w wodorowe ogniwo paliwowe, oraz Renault Trucks D. Obydwa te pojazdy ciężarowe są obecnie testowane w rzeczywistych warunkach eksploatacji przez, odpowiednio: francuską pocztę w Dole (regon Jura) i Speed Distribution, na zlecenie Guerlain, w Paryżu.

Zasilane wodorowym ogniwem paliwowym Maxity Electric postanowiły wyeksponować na swoim wspólnym stoisku przy Bassin de la Villette firmy Symbio FCell, La Poste, McPhy Energy i Compagnie nationale du Rhône (CNR), by zwróć uwagę na swoją inicjatywę w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu: „Paryż przyszłości”, której istotnym elementem są właśnie rozwiązania oparte na wodorze. Pojazd ten, wyposażony w opracowane przez Symbio FCell ogniowo paliwowe, które dwukrotnie zwiększa zasięg eksploatacyjny pojazdu – do 200 km, jest od lutego 2015 r. testowany przez Renault Trucks i francuską pocztę.

Zastosowanie ogniwa paliwowego pozwala przezwyciężyć dwa główne ograniczenia hamujące rozwój pojazdów elektrycznych: krótki zasięg eksploatacyjny i długi czas ładowania akumulatorów, ponieważ czas tankowania wodoru jest porównywalny z czasem napełnia zbiornika konwencjonalnego pojazdu olejem napędowym.

Podczas COP21, w ramach „Wizytacji Klimatycznych”, organizowanych przez ADEME (francuska Agencję Zarządzania Środowiskiem i Energią) regionu Ile-de-France, Renault Trucks dało również uczestnikom konferencji szansę zapoznania się z konkretnymi rozwiązaniami, które już zostały wdrożone w celu redukcji zanieczyszczenia powietrza w Paryżu. W związku z tym Wizytacja Klimatyczna nr 3 odbyła się w siedzibie firmy Guerlain przy 68, avenue des Champs-Elysées (Pola Elizejskie), gdzie zaprezentowano w pełni elektryczne Renault Trucks D. Pojazd ten jest od 18 miesięcy testowany przez Speed Distribution Logistique, przewoźnika obsługującego Guerlain na obszarze aglomeracji Ile-de-France. Jest całkowicie bezemisyjny i bezgłośny, dzięki czemu pozwala realizować nocne dostawy do paryskich butików Guerlain. W trybie elektrycznym pojazd pokonuje trasę liczącą 200 km. Jest to możliwe dzięki okresowemu doładowywaniu akumulatorów oraz starannemu planowaniu dostaw.

Renault Trucks od dłuższego juz czasu prowadzi testy eksploatacyjne szeregu różnych technologii, we współpracy ze swoimi klientami aktywnie wspierającymi strategię wdrażania bezemisyjnych pojazdów w transporcie miejskim. Celem Renault Trucks jest opracowanie opłacalnych bezemisyjnych rozwiązań transportowych do roku 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*