Punkt zwrotny trwałego rozwoju w sektorze transportu ciężarowego: spółki Lidl, IVECO, LC3 oraz Edison wprowadzają pierwsze zasilane biometanem pojazdy we włoskiej flocie sieci sprzedaży detalicznej.

W centrum logistycznym w Somaglii (Lombardia) zaprezentowano nową ekologiczną flotę spółki Lidl, która to flota ma zaopatrywać punkty sprzedaży w północnych Włoszech. Dzięki biometanowi poziom emisji CO2 jest niższy o 95%, a zasoby są wykorzystywane w obiegu zamkniętym.

 

W styczniu przedstawiono pięć nowych pojazdów floty spółki Lidl zasilanych biometanem – przedsięwzięcie jest wynikiem współpracy sieci ze spółkami IVECO, LC3 Trasporti oraz Edison. To pierwsze takie wydarzenie we włoskim sektorze handlu detalicznego i hurtowego, co ponownie podkreśla niezachwiane zaangażowanie partnerów w zrównoważony rozwój.

 

Podczas konferencji prasowej w centrum logistycznym spółki Lidl w Somaglii zaprezentowano nowe IVECO Stralis NP 460 HP CNG, które będzie zasilane biometanem – paliwem odnawialnym i zrównoważonym zarówno pod względem emisji przez pojazd CO2, jak i emisji w cyklu życia produktu, które są znacznie niższe w porównaniu z innymi rodzajami paliwa.

 

Pietro Rocchi, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i logistyki w spółce Lidl Italia, wypowiedział się na temat zobowiązania spółki Lidl w celu wspierania bardziej ekologicznej logistyki: — „Jesteśmy niezwykle dumni z bycia pierwszym włoskim przedsiębiorstwem wykorzystującym nowe pojazdy napędzane biometanem, paliwem, które promuje model gospodarczy oparty na zrównoważonym rozwoju. Naszym celem długofalowym jest stopniowe przechodzenie z transportu wykorzystującego głównie paliwa kopalne na paliwa alternatywne o obniżonej emisji CO2, takich jak biometan i skroplony gaz ziemny (LNG), wykorzystywane już w dużej flocie pojazdów. Działania spółki Lidl na rzecz bardziej zrównoważonej logistyki rozpoczęły się w 2015 r., kiedy wprowadziliśmy pierwsze ciężarówki napędzane LNG. Od tego czasu osiągnęliśmy bardzo pozytywne wyniki: mimo, że stale rozszerzaliśmy naszą działalność i otwieraliśmy średnio 40 nowych punktów sprzedaży rocznie, udało nam się zmniejszyć emisje CO2 o 5,2%, co oznacza uniknięcie emisji 620 000 ton. Chcielibyśmy podziękować naszym partnerom za pomoc w realizacji tej inicjatywy: spółkom LC3, IVECO oraz Edison. Są to duże przedsiębiorstwa, leaderzy sektorów, którzy podzielają nasze wartości i zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

 

Wybór ten był możliwy dzięki technologii opracowanej przez IVECO, wiodącego producenta wszystkich segmentów pojazdów, jak oświadczył Alessandro Oitana, kierownik linii biznesowej pojazdów średnich i ciężkich w IVECO: — „IVECO zdało sobie sprawę, że droga do zrównoważonego transportu wymaga alternatywnych układów napędowych. Marka zaspokoiła coraz bardziej naglące potrzeby w tym zakresie, dzięki pojazdom zasilanym gazem ziemnym (w stanie gazowym i w stanie skroplonym) – pojazdy te są dziś jedyną konkretną i najbardziej dostępną alternatywą zapewniającą zrównoważony transport. Prawdziwą alternatywą, która już dziś jest faktem, jest biometan: umożliwia on niemal całkowite wyeliminowanie emisji CO2, tworząc swoiste koło samowystarczalności gospodarczej i ekologicznej. To doskonały przykład gospodarki o obiegu zamkniętym. Pracowaliśmy w IVECO przez wiele lat, aby dotrzeć do miejsca, w którym znajdujemy się dziś i osiągnąć punkt, w którym możemy zagwarantować bezpieczeństwo, infrastrukturę i odpowiedni zasięg.

Świat zmienia się, i to szybko, a przyszłość z pewnością doprowadzi do wprowadzenia nowych technologii. Jednakże droga do osiągnięcia tych samych warunków pod względem poziomu dopuszczalnego obciążenia, zasięgu, okresu między tankowaniami oraz infrastruktury jest długa. Dlatego naszym zdaniem jedynym obecnie istniejącym rozwiązaniem, które jest zarówno łatwo dostępne, jak i ekonomicznie zrównoważone, jest biometan we wszystkich postaciach (CNG czy LNG)”.

 

Mario Ambrogi, dyrektor wykonawczy LC3 Trasporti, w dalszej części swojej wypowiedzi podkreślił, że: — „Od momentu założenia firmy LC3 zwracaliśmy szczególną uwagę na innowacje technologiczne oraz technologie stosowane w sektorze produkcji dużych pojazdów ciężarowych, które mogłyby wskazywać początek nowej formy transportu drogowego. Mowa tu zarówno o szczególnej uwadze przykładanej do problemów ochrony środowiska, jak i bezpieczeństwie aktywnym i pasywnym. Wyłącznie dzięki pierwszym pojazdom wprowadzonym przez IVECO w 2013 r., innowacyjnym pojazdom napędzanym LNG oraz świadomości problemów ochrony środowiska wykazywanej przez spółkę Lidl, LC3 było w stanie opracowywać własną nową metodę organizowania transportu, aż do chwili obecnej, kiedy to udało nam się osiągnąć inny ważny etap: wybór samochodów ciężarowych napędzanych biometanem. Nadal pozostaje wiele do zrobienia w kontekście systemów produkcji biometanu, magazynowania, skraplania i szeroko rozpowszechnionych systemów dystrybucji, jednak LC3 potwierdza swoje zaangażowanie i bazowanie na biometanie, podobnie jak partnerzy spółki – IVECO, Lidl i Edison”.

 

Kwestia zrównoważonego rozwoju środowiskowego i ochrony zasobów – to właśnie napędza spółkę Edison Energia, jak stwierdził Davide Macor, dyrektor ds. rynku biznesowego: — „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacja transportu należą do podstawowych celów spółki Edison zgodnych z europejskimi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dziś z ogromną dumą ogłaszamy kolejny krok naprzód w zakresie modelu dystrybucji masowej, który wykonaliśmy za sprawą odpowiedzialnego i wspólnego zaangażowania wszystkich podmiotów łańcucha. Obecnie Edison dostarcza metan do ponad 200 stacji paliw na terenie Włoszech, jest członkiem GSE i głównym operatorem uprawnionym do odbioru i dystrybucji tego paliwa. Ponadto Edison angażuje się w tworzenie pierwszego łańcucha logistycznego integrującego LNG na potrzeby dalszego rozwoju trwałej mobilności w transporcie ciężarowym i morskim. Dzięki tym osiągnięciom udział spółki Edison w dystrybucji zrównoważonej mobilności opiera się na pełnej gamie usług obejmującej energię elektryczną, metan i biometan, LNG, a wkrótce i BioLNG”.

 

Pięć pojazdów napędzanych biometanem będzie obsługiwać rejony wokół centrum logistycznego w Somaglii, jednej z dziesięciu platform logistycznych spółki Lidl zlokalizowanych na terenie Włoch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*