SuperTruck-Peterbilt-Model-579

PACCAR ogłasza wyższe przychody i zysk za pierwszy kwartał

Za pierwszy kwartał 2014 r. PACCAR wykazał wyższe przychody i dochód netto. – powiedział Ron Armstrong, dyrektor generalny spółki. – Wyniki segmentu samochodów ciężarowych PACCAR uległy poprawie w porównaniu z rokiem ubiegłym, co stanowi odzwierciedlenie korzyści płynących z lepszej sprzedaży pojazdów przemysłowych w Ameryce Północnej. Spółka PACCAR wypracowała dodatkowo solidne przychody z obsługi posprzedażnej i wyniki z usług finansowych. Jestem bardzo dumny z naszych 21.700 pracowników, którzy dostarczają naszym klientom na całym świecie wiodące produkty i usługi.

W pierwszym kwartale 2014 r. spółka PACCAR wypracowała 273,9 mln USD (0,77 USD na jedną rozwodnioną akcję) w porównaniu z 236,1 mln USD (0,67 USD na jedną rozwodnioną akcję) w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży netto oraz przychody z usług finansowych za pierwszy kwartał 2014 r. wyniosły 4,38 mld USD w porównaniu z 3,92 mld USD wykazanymi za pierwszy kwartał 2013 r.

 – Solidny bilans i dodatnie przepływy pieniężne spółki PACCAR umożliwiły jej zainwestowanie na przestrzeni ostatnich trzech lat kwoty ponad 2,2 mld USD w nowe produkty i usługi. Pod koniec 2013 r. PACCAR rozpoczęła produkcję swoich nowych specjalistycznych samochodów ciężarowych Kenworth T880 i Peterbilt Model 567. Te nowe pojazdy rozszerzają ofertę PACCAR na rynkach budowlanym, usług komunalnych i odpadów oraz uzupełniają ofertę pojazdów drogowych Kenworth T680 i Peterbilt Model 579. Poszerzona została też oferta oszczędnych silników PACCAR. Stało się to wraz z wypuszczeniem na rynek europejski silnika PACCAR MX-11. Te nowe produkty przyczynią się do długoterminowego rozwoju spółki – dodał Armstrong.

 Wybrane dane – pierwszy kwartał 2014 r.
Wybrane dane dotyczące wyników finansowych PACCAR za pierwszy kwartał 2014 r.:

  • Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży – 4,38 mld USD.

  • Zysk netto – 273,9 mln USD.

  • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 285,7 mln USD.

  • Zysk brutto z usług finansowych – 85,5 mln USD.

  • Koszty prac badawczo-rozwojowych – 52,7 mln USD.

  • Inwestycje w środki trwałe – 54,6 mln USD.

  • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej i zbywalne papiery wartościowe – 2,46 mld USD.

  • Rekordowa wysokość kapitałów własnych – 6,86 mld USD.

 Światowe rynki samochodów ciężarowych

 DAF ma wiodącą pozycję na europejskim rynku ciągników, jest też liderem pod względem ogólnego udziału w rynku w Wielkiej Brytanii, Holandii, Polsce, Czechach i na Węgrzech.
– 
Nasi klienci doceniają doskonałą jakość produktów DAF, niskie koszty obsługi i znakomitą wartość odsprzedaży – powiedział Harrie Schippers, prezes DAF. – Wypuszczenie na rynek nowych pojazdów DAF XF, CF i LF Euro 6 umacnia pozycję DAF jako wiodącego dostawcy zintegrowanych rozwiązań transportowych. W 2013 r. w Europie sprzedano 241 000 sztuk pojazdów przemysłowych powyżej 16 ton. Szacuje się, że w tym roku wielkość sprzedaży w branży ciężarówek powyżej 16 ton w Europie osiągnie poziom 200 000–230 000 sztuk.

Przewiduje się, że sprzedaż samochodów ciężarowych klasy 8 w USA i Kanadzie w 2014 r. będzie mieściła się w przedziale od 220.000 do 240.000 sztuk w porównaniu z 212.000 samochodami sprzedanymi w roku 2013. Wyższa sprzedaż jest spowodowana przede wszystkim regularną wymianą starej floty oraz poprawą w sektorze budowlanym i motoryzacyjnym – powiedział Dan Sobic, wiceprezes wykonawczy PACCAR. – Rynek samochodów ciężarowych w 2014 r. może dodatkowo odnieść korzyści z powiększania floty pojazdów w obliczu utrzymującego się dużego zapotrzebowania na usługi przewozowe – dodał Sobic. W 2013 r. PACCAR osiągnęła rekordowy 16,2% udział w europejskim rynku pojazdów powyżej 16 ton oraz 29,7% udział w północnoamerykańskim rynku samochodów ciężarowych klasy 8.

 – Szacuje się, że w 2014 r. sprzedaż pojazdów przemysłowych w segmencie powyżej 6 ton będzie mieściła się w przedziale od 140.000 do 150.000 sztuk w porównaniu z 149.000 w 2013 r. W październiku 2013 r. DAF uruchomiła produkcję w zakładzie montażowym w Ponta Grossa w Brazylii powiedział Marco Davila, prezes DAF Brasil.

 PACCAR Części Zamienne osiąga bardzo dobry wynik

 Szesnaście centrów dystrybucji części zamiennych PACCAR wspiera ponad 2000 placówek dealerów pojazdów Kenworth i Peterbilt. W pierwszym kwartale 2014 r. PACCAR Części Zamienne wypracowała solidne przychody ze sprzedaży w wysokości 726,6 mln USD, co stanowi 9% wzrost w porównaniu z 667,4 mln USD wypracowanymi w pierwszym kwartale 2013 r. Zysk brutto za pierwszy kwartał 2014 r. wyniósł 112,1 mln USD, co stanowi 18% wzrost w porównaniu z 95,3 mln USD za pierwszy kwartał 2013 r.

Wzrost sprzedaży części zamiennych PACCAR napędzają prowadzone inwestycje w dystrybucję, technologię i produkty, w tym rozwój globalnej marki TRP przeznaczonej dla wszystkich marek powiedział David Danforth, dyrektor generalny PACCAR Części Zamienne. Poprawa wskaźników wykorzystania i wiek północnoamerykańskiej floty pojazdów przemysłowych przyczyniają się do doskonałych wyników sprzedaży segmentu części zamiennych i usług. W 2013 r. PACCAR ukończyła budowę nowego centrum dystrybucji o powierzchni 280 000 stóp kwadratowych w Eindhoven w Holandii, utworzyła centrum dystrybucji w Ponta Grossa w Brazylii i podwoiła powierzchnię magazynową w centrum dystrybucji w Lancaster w stanie Pensylwania dodał Danforth.

 DAF wypuszcza na rynek samochód LF Aerobody

DAF wprowadziła na rynek 12-tonowy samochód ciężarowy LF Aerobody wyposażony w zaprojektowane przez PACCAR aerodynamiczne nadwozie. LF Aerobody jest produkowany przez Leyland Trucks w Lancashire w Wielkiej Brytanii. Klienci kupujący LF Aerobody skorzystają z ulepszeń w zakresie oszczędności paliwa sięgającej ośmiu procent powiedział Ron Augustyn, dyrektor zarządzający Leyland Trucks.

PACCAR umacnia się na pozycji lidera w dziedzinie ochrony środowiska

Peterbilt, we współpracy z Cummins, przedstawiły swój ciągnik z naczepą SuperTruck, który osiąga 10,7 mpg w rzeczywistych warunkach jazdy. Celem programu SuperTruck zainicjowanego przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) jest poprawa wydajności przewozowej pojazdów dalekiego zasięgu klasy 8. Program koncentruje się na zaawansowanych, wysoce wydajnych systemach silnikowych i technologiach pojazdów spełniających wymogi w zakresie emisji, bezpieczeństwa i innych regulacji. Poza korzyściami płynącymi z większej oszczędności paliwa, SuperTruck znacznie ogranicza emisję gazów cieplarnianych. – SuperTruck Peterbilt osiągnął znacznie lepsze wyniki niż cele postawione przez DOE w zakresie wydajności przewozowej – kluczowego wskaźnika opartego na ładowności i oszczędności paliwa wyrażonych w tono-milach na galon. Samochód SuperTruck osiągnął 86% poprawę wydajności przewozowej oraz 75% poprawę w zakresie oszczędności paliwa – powiedział Landon Sproull, inżynier naczelny Peterbilt.

Inwestycje w środki trwałe napędzają rozwój produktów i podnoszą efektywność działalności operacyjnej

Na przestrzeni minionej dekady doskonałe zyski PACCAR w długim okresie, silny bilans oraz konsekwentna koncentracja na jakości, technologii i produktywności umożliwiły spółce zainwestowanie 5,8 mld USD w projekty inwestycyjne, innowacyjne produkty i nowe technologie. Zwiększenie mocy produkcyjnych o ponad 15% w ciągu ostatnich pięciu lat i coroczna poprawa produktywności skutkują wzrostem wydajności zakładów produkujących pojazdy i części zamienne. – W 2014 r. wydatki na środki trwałe w wysokości 300-350 mln USD zostaną przeznaczone na intensywniejszy rozwój układów napędowych i zwiększenie sprawności operacyjnej naszych montowni.Planowane w tym roku koszty prac badawczo-rozwojowych wyniosą 200-250 mln USD; Kenworth, Peterbilt i DAF zainwestują te środki w wiodące w branży produkty i usługi, które pozwolą klientom na zwiększenie wydajności własnej działalności skomentował Bob Christensen, prezes i naczelny dyrektor finansowy PACCAR.

Uznanie w branży

Fabryka silników PACCAR w Columbus, w stanie Mississippi, oraz fabryka samochodów ciężarowych Peterbilt w Denton, w stanie Teksas, otrzymały w 2014 r. nagrody Frost & Sullivan’s Manufacturing Leadership Awards (Lidera Produkcji). Nagrody Lidera Produkcji są przyznawane spółkom, które kształtują przyszłość produkcji na świecie. PACCAR została wyróżniona w kategorii „Lidera inżynierii i technologii produkcji” za „Elastyczną linię produkcji silników oraz bezkontaktowy system osiowania”. Peterbilt została wyróżniona w kategorii „Lidera operacyjnego” za „Efektywne zarządzanie linią montażową” oraz w kategorii „Lidera w dziedzinie stanowisk pracy” za „Projekt ukierunkowany na człowieka”.

Wydawnictwo Automotive News” wyróżniło firmę PACCAR nagrodą PACE Innovation Partnership Award (Partnerstwo w innowacjach). Niezależny panel jurorów ocenił 34 finalistów pod względem osiągnięć w zakresie współpracy i innowacji. PACCAR otrzymał tę nagrodę za współpracę z Dow Automotive Systems w związku z zastosowaniem klejów strukturalnych w produkcji Kenworth T680 i T880 oraz Modelu 579 i Modelu 567 Peterbilt.

Peterbilt świętuje 75-lecie jako lider w branży

Peterbilt Motors świętuje w tym roku swoje 75-lecie. W 1939 r. T.A. Peterman założył w Oakland, w stanie Kalifornia, firmę Peterbilt produkującą specjalistyczne ciężkie samochody ciężarowe. Przez cały okres swojego istnienia firma Peterbilt wyprodukowała ponad 80.000 pojazdów. Peterbilt niezmiennie ustanawia wysokie standardy dla swojej produkcji i usług
powiedział Darrin Siver, dyrektor naczelny Peterbilt i wiceprezes PACCAR. 75-letnia tradycja spółki przestrzegania najwyższej jakości i innowacyjności sprawiła, że bezwzględnie przestrzegany jest wymóg dostarczania produktów doskonałej jakości, zapewnienia zadowolenia klientów oraz uzyskiwania zwrotu z inwestycji.

Spółki oferujące usługi finansowe uzyskują bardzo dobre wyniki
PACCAR Financial Services (PFS) dysponuje portfelem 161 000 samochodów ciężarowych i naczep, a łączna wartość aktywów firmy wynosi 11,66 mld USD.Do tego segmentu należy PACCAR Leasing, duża firma leasingowa oferująca samochody ciężarowe i pełen zakres usług w Ameryce Północnej i Europie, posiadająca w swojej flocie 35 000 pojazdów. W pierwszym kwartale 2014 r. zysk brutto PFS wyniósł 85,5 mln USD w porównaniu z 80,1 mln USD wypracowanymi w pierwszym kwartale 2013 r. Przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2014 r. wyniosły 293,7 mln USD w porównaniu z 293,1 mln USD za pierwszy kwartał 2013 r.
– W pierwszym kwartale 2014 r. zysk PFS wzrósł dzięki
rozwojowi portfela firmy – powiedział Bob Bengston, starszy wiceprezes PACCAR. – Dealerzy i klienci doceniają zaangażowanie PFS w dostarczanie rozwiązań technologicznych, znakomitą obsługę klienta oraz wsparcie dla sektora transportowego we wszystkich fazach cyklu biznesowego.

Znakomity bilans firmy PACCAR, w połączeniu z ratingiem kredytowym A+/A1, pozwala PFS na oferowanie konkurencyjnego finansowania detalicznego dealerom i klientom Kenworth, Peterbilt i DAF w 23 krajach na czterech kontynentach powiedział Todd Hubbard, prezes PACCAR Financial Corp.Rosnąca baza aktywów i znakomite wyniki portfelowe generują wyższe zyski.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*