Mniej hałasu dzięki gumie.

W miejscowości Kisielnica koło Łomży oddano pod koniec czerwca do użytku odcinek cichej nawierzchni z asfaltami modyfikowanymi z dodatkiem gumy, wyprodukowanymi w rafinerii Grupy LOTOS. Dzięki zastosowaniu tego nowoczesnego i ekologicznego materiału zredukowano hałas o ok. 5 dB. Zadanie, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Krajowych i Autostrad w Białymstoku, wykonała firma Strabag.

Zmodernizowana nawierzchnia zlokalizowana jest na odcinku z Łomży do Stawisk (woj. podlaskie), na łączniku między starą drogą krajową DK61 a nowobudowanym węzłem drogi ekspresowej S61, na trasie Via Baltica. Głównym powodem obniżenia hałasu generowanego przez ruch pojazdów w tym miejscu była bliskość szkoły podstawowej oraz domów jednorodzinnych i stadniny koni. Do budowy odcinka, oprócz nowoczesnego i ekologicznego surowca z LOTOS Asfalt (MODBITU 45/80-55 CR), wykorzystano drobnoziarnistą mieszankę mineralno-asfaltową typu SMA 5 o nieciągłym uziarnieniu i specjalnej makroteksturze, zapewniając okolicznym mieszkańcom redukcję hałasu o około 5 dB, bezpieczeństwo ruchu oraz dbałość o środowisko.

Spółka LOTOS Asfalt już w 2013 roku, jako pierwszy producent asfaltów w Polsce, opracowała i wdrożyła technologię produkcji asfaltów modyfikowanych z dodatkiem gumy bezpośrednio w rafinerii. Umożliwia to lepsze rozpuszczenie gumy w asfalcie niż w technologiach stosowanych bezpośrednio w wytwórniach mas bitumicznych. Jednocześnie pozwala uzyskać produkt o wyższych parametrach oraz na jego kontrolę przed wbudowaniem – podkreśla Krzysztof Rodzik, członek Zarządu LOTOS Asfalt. – Asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy doskonale sprawdzają się przy budowie cichych i ekologicznych nawierzchni drogowych. Są odpowiedzią na wzrastające natężenie ruchu pojazdów i rosnące wymagania dotyczące redukcji hałasu stawiane przez użytkowników dróg oraz mieszkańców przylegających do nich posesji – dodaje.

Wykorzystanie rozdrobnionej gumy z recyklingu opon samochodowych, jako materiału służącego do poprawy jakości nawierzchni asfaltowych, jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów zagospodarowania odpadów gumowych. MODBIT CR jest ekologicznym produktem wpisującym się w europejską politykę Zielonego Ładu, który dzięki swoim właściwościom jest od wielu lat z powodzeniem stosowany w nowoczesnych nawierzchniach asfaltowych redukujących hałas.

Opony samochodowe, podobnie jak nawierzchnia drogowa, narażone są na duże obciążenia, siły tarcia i niekorzystne warunki atmosferyczne, dlatego odzyskana z nich guma jest materiałem, który efektywnie można wykorzystać do budowy trwałych nawierzchni asfaltowych. W wyniku połączenia destruktu gumowego z lepiszczem asfaltowym i tradycyjnym modyfikatorem powstaje innowacyjny wyrób, posiadający cechy asfaltu o podwyższonych właściwościach użytkowych.

Cichą nawierzchnię na drodze w Kisielnicy wykonała firma Strabag, doświadczona w tego typu realizacjach. Natomiast wykonawcą mieszanki mineralno-asfaltowej była lokalna firma PBK Łomża. Na etapie produkcyjnym producent nie stwierdził żadnych problemów z wykonaniem mieszanki z asfaltem gumowym.

W miejscowości Kisielnica koło Łomży oddano pod koniec czerwca do użytku odcinek cichej nawierzchni z asfaltami modyfikowanymi z dodatkiem gumy, wyprodukowanymi w rafinerii Grupy LOTOS. Dzięki zastosowaniu tego nowoczesnego i ekologicznego materiału zredukowano hałas o ok. 5 dB. Zadanie, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Krajowych i Autostrad w Białymstoku, wykonała firma Strabag. Zmodernizowana nawierzchnia zlokalizowana jest na odcinku z Łomży do Stawisk (woj. podlaskie), na łączniku między starą drogą krajową DK61 a nowobudowanym węzłem drogi ekspresowej S61, na trasie Via Baltica. Głównym powodem obniżenia hałasu generowanego przez ruch pojazdów w tym miejscu była bliskość szkoły podstawowej oraz domów jednorodzinnych i stadniny koni.…

Review Overview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*