Dziesięć lat dla bezpieczeństwa dzieci

Od 10 lat zespół redakcyjny dwumiesięcznika Transport Polski prowadzi akcję „Bezpieczna szkoła przy drodze”. Jej celem jest propagowanie właściwych zachowań wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Organizatorzy akcji pragną uzmysłowić dzieciom zagrożenia, jakie czyhają na nie podczas codziennej drogi do szkoły oraz pokazać w jaki sposób ich unikać.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych nastąpił bardzo gwałtowny wzrost natężenia ruchu drogowego, wraz z coraz szerszym otwieraniem się naszego kraju na Europę. Nie nadążał za nim rozwój infrastruktury drogowej. Wiele małych ośrodków miejskich i wsi znalazło się na szlakach tranzytowych i w ciągu doby przejeżdżały przez nie setki ciężarówek. Powstały nowe zagrożenia i lawinowo wzrosła liczba wypadków z udziałem pieszych. Ta sytuacja wymagała zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń ich mieszkańców. Szczególnie dotyczyło to właśnie dzieci, których droga do szkoły stała się częścią ważnego „korytarza transportowego”. Zwłaszcza, że statystyki policyjne pokazywały, że w 2003 r. miało miejsce 5000 wypadków z udziałem dzieci do 14 lat.

Stąd właśnie narodziła się idea akcji „Bezpieczna szkoła przy drodze”, skierowanej do uczniów III i IV klas szkoły podstawowej. Dzieci w tym wieku stawiają swe pierwsze kroki ku samodzielności – zaczynają same, bez opieki dorosłych, chodzić do szkoły, po zakupy czy odwiedzać kolegów.

Wiedząc jakim ograniczeniom podlegają TIR-y, postanowiliśmy uświadomić najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, jakie sytuacje na drodze z udziałem ciężarówek, mogą być dla nich groźne. Wybraliśmy inny sposób przekazywania wiedzy niż „tradycyjny” , znany z lekcji Wychowania Komunikacyjnego.

Postanowiliśmy przemówić do ich wyobraźni poprzez pokaz, dając im możliwość bezpośredniej obserwacji – oczywiście z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa – skutków gwałtownego hamowania ciężarówki, czy podmuchu jaki wytwarza podczas jazdy. Uznaliśmy, że takie działania mogą się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

W październiku 2003 r. odbył się w Łodzi pierwszy pokaz z udziałem samochodów ciężarowych – opracowany i zorganizowany przez zespół redakcyjny dwumiesięcznika „Transport Polski”. Do roku 2013 udało się przeprowadzić 40 pokazów, a akcja gościła między innymi w: Warszawie, Łodzi, Pabianicach, Olsztynie, Poznaniu, Nadarzynie, Starogardzie Gdańskim, Koluszkach, Radomiu, Modlinie, Tychach, Niepołomicach, Jarosławiu, w wielu z tych miejscowości akcje odbyły się po dwa, trzy razy. Szczególną inicjatywnością wykazały się władze Tychów, gdzie odbyły się już czterokrotnie. Dotychczas, przez te wszystkie lata, uczestniczyło w tym przedsięwzięciu ponad 12 tysięcy dzieci.

Akcja „Bezpieczna szkoła przy drodze” nie ogranicza się wyłącznie do pokazów przy propagowaniu bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. W Brzezinach (k/Łodzi) odbywały się warsztaty z udziałem rowerzystów; w Łodzi były prowadzone zajęcia dla dzieci niesłyszących – w ramach realizowanego projektu „Cisza na drodze”. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Droga i Bezpieczeństwo” została zorganizowana w łódzkim Urzędzie Miasta konferencja na temat współdziałania samorządów i organizacji społecznych na rzecz propagowania właściwych zachowań wśród dzieci. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele organizacji SKBR ds. bezpieczeństwa drogowego przy rządzie Królestwa Szwecji oraz dyrektor generalny Międzynarodowej Federacji Drogowej z siedzibą w Brukseli. Akcja „Bezpieczna szkoła przy drodze” wsparła inicjatywę „Misie Ratują Dzieci” uczestnicząc w koncercie charytatywnym na Placu Zamkowym w Warszawie. Oprócz tego zorganizowaliśmy wraz z Firmą Solaris piknik w Bednarach k/Poznania. Podczas, którego na dzieci czekały liczne atrakcje pomagające zrozumieć, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. Ostatnia edycja, która odbyła się 7 czerwca 2013 roku w Nowej Wsi Polskiej pod Opolem, została połączona z rodzinnym piknikiem.

W roku 2007 akcja „Bezpieczna szkoła przy drodze” prowadzona przez redakcję dwumiesięcznika „Transport Polski” zwyciężyła w programie „ORLEN Bezpieczne Drogi” – otrzymała „Złotą Tarczę” – na najlepszą inicjatywę promującą bezpieczeństwo. Zdobyła także wyróżnienie czytelników tygodnika „Motor”.
Nasza inicjatywa – to jedyny w Europie dynamiczny pokaz z udziałem pojazdów ciężarowych, opracowany i realizowany w całości przez polskich dziennikarzy.

Ze względu na specyficzne wymagania, dotyczące miejsca pokazu (ok. 600 m prostej drogi, szerokie i stabilne pobocze, zamknięty ruch kołowy), akcja może być przeprowadzana na zamkniętych bądź budowanych odcinkach dróg lub na lotniskach. W pokazach, jednorazowo bierze udział maksymalnie 300 dzieci. Zostają umieszczone na naczepach z których mogą bezpiecznie obserwować poszczególne punkty programu. Przez ten czas zapewnione jest zabezpieczenie ze strony Policji, Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej oraz zaplecze sanitarne. W każdym pokazie biorą udział: samochód osobowy, ciągnik siodłowy, 40-tonowy zestaw drogowy oraz autobus. Tymi pojazdami kierują nasi dziennikarze oraz instruktorzy doskonalenia techniki jazdy samochodami ciężarowymi.

W standardowym programie dzieci mogą zobaczyć:

  • jakie są różnice w wielkości pomiędzy autem osobowym i ciężarowym (długość, waga, prędkość),
  • jakie są różnice drogi hamowania pomiędzy tymi pojazdami (zostają rozpędzone do prędkości 70–90 km/h),
  • czym grozi gwałtowne ominięcie wbiegającego na jezdnię dziecka (pokazujemy jak zachowuje się TIR i autobus oraz ile potrzebują miejsca na wykonanie takiego manewru),
  • jaka jest siła pędu powietrza przejeżdżającej z dużą szybkością ciężarówki (przewrócenie manekina o wzroście zbliżonym do dzieci biorących udział w pokazie),
  • co to jest pole widzenia z miejsca kierowcy (przy udziale wytypowanych dzieci, pokazujemy, miejsca wokół samochodów, w których kierowca nigdy nie zobaczy dziecka: 2 m przed ciężarówką, na wysokości prawego koła, za samochodem),
  •  na czym polega zachodzenie naczepy i ścinanie zakrętów (wskazanie miejsc niebezpiecznych podczas np. jazdy rowerem).

Na zakończenie dzieci zawsze otrzymują elementy odblaskowe, materiały edukacyjne, łakocie i drobne upominki.

Podczas pokazu realizowane są założone przez pomysłodawców cele edukacyjne:

  • Unaocznienie dzieciom różnic pomiędzy samochodami osobowymi a ciężarowymi.
  • Uzmysłowienie uczniom, że na ciężarówki zawsze trzeba zwracać szczególną uwagę, ponieważ mogą stwarzać dla nich zagrożenie na drodze.
  • Wyrobienie nawyku u pieszych utrzymywania bezpiecznej odległości od krawędzi asfaltu.
  • Wdrożenie bezpiecznych zachowań polegających na stosowaniu elementów odblaskowych zgodnie z regułą: BYĆ ZAWSZE WIDOCZNYM NA DRODZE – także w dzień.

Dziękujemy

Organizacja każdego pokazu w ramach akcji „Bezpieczna szkoła przy drodze” jest czasochłonna i kosztowna. Ze względu na wielkość przedsięwzięcia, uczestnictwa w nim wielu pojazdów, dużej liczby dzieci, specjalnych wymagań w stosunku do miejsca w którym ma się odbywać, zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym w nim udział – jest to zawsze poważne wyzwanie organizacyjne. Dlatego pragniemy podziękować naszym dobroczyńcom, dzięki którym te wszystkie, niezbędne elementy możemy połączyć w jednolitą całość. Szczególna wdzięczność należy się firmom transportowym – z miejscowości w których obywa się pokaz – które na czas jego trwania oddają do naszej dyspozycji całe zestawy, ciężarówki i naczepy, wraz z kierowcami. Zważywszy, że pojazdy mogłyby w tym czasie zarabiać – jest to piękny i bezinteresowny gest ze strony przedsiębiorców. Dziękujemy: Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, które od początku istnienia akcji wspomaga organizowanie każdej nowej edycji; producentom samochodów ciężarowych MAN, DAF i osobowych Fiat, Toyota, Volkswagen oraz firmie 3M, którzy w ciągu 10 lat nas wsparli; władzom samorządowym za przychylność i pomoc w załatwianiu formalności urzędowych związanych z akcją; policji, straży miejskiej, straży pożarnej, którzy zawsze byli na czas; wszystkim sponsorom, organizacjom, z którymi w tym czasie współpracowaliśmy oraz mediom z branży transportowej, które zawsze były przychylne naszej inicjatywie.

Zapraszamy do współpracy

Okrągły jubileusz jest dla organizatorów i pomysłodawców akcji „Bezpieczna szkoła przy drodze”, redakcji magazynu Transport Polski, początkiem nowego etapu w historii tej wspólnej inicjatywy. Ponieważ działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci nigdy nie jest za dużo, jesteśmy otwarci na każdą propozycję współpracy, która tę ideę będzie realizować. Naszym wkładem jest uznany projekt edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, komplementarny wobec zajęć Wychowania Komunikacyjnego prowadzonych w szkole podstawowej.

 

foto. Archiwum

 

 

Autorem tego tekstu jest:

Redakcja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*