Bezpieczna szkoła przy drodze

I. IDEA

Pomysł edukowania najmłodszych uczestników ruchu drogowego, którymi są dzieci, powstał podczas przeprowadzania jazd testowych samochodami ciężarowymi. Nasi dziennikarze, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i sami prowadzą 40-to tonowe zestawy, parokrotnie byli świadkami skrajnie niebezpiecznych sytuacji sprowokowanych przez dzieci, które były zaskoczone rozwojem zdarzeń. Wiedząc jakim ograniczeniom podlegają TIR-y, postanowiliśmy uświadomić najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, jakie typowe sytuacje na drodze, z udziałem ciężarówek, mogą być dla nich groźne. Uznaliśmy, że „suche” pogadanki i zdjęcia nie przemówią do wyobraźni dzieci. Potrzebne są: samochody, prędkość i atrakcyjny przekaz. Do tej pory nie znaleźliśmy żadnego odpowiednika naszej akcji w innych krajach.

 

II. CELE

Zmniejszenie liczby dzieci, biorących udział w wypadkach drogowych i edukacja najmłodszych – ale już samodzielnych uczestników ruchu drogowego, poprzez

 • Unaocznienie dzieciom różnic pomiędzy samochodami osobowymi a ciężarowymi.
 •  Pokazanie dzieciom, że na ciężarówki zawsze trzeba zwracać szczególną uwagę.
 • Wyrobienie nawyku u najmłodszych, by BYĆ WIDZIANYM – także w dzień.
 • Przekonanie dzieci, by niezależnie od sytuacji i przysługującym im praw, trzymały się z dala od krawędzi asfaltu.

 

III. UCZESTNICY

Dzieci z klas III i IV. W tym okresie, rozpoczyna się w szkole Wychowanie Komunikacyjne, ponadto, dzieci zaczynają same, bez opieki dorosłych, chodzić do szkoły, po zakupy czy do kolegów. Przygotowując się do kolejnego pokazu, zawsze prosimy lokalną Policję o wytypowanie najbardziej zagrożonych placówek oświatowych na danym terenie. Jest to gwarancją dokonania właściwego wyboru dzieci. W pokazach, jednorazowo bierze udział ok. 300 dzieci. Ograniczenie takie wynika z:

 • realnych możliwości transportowych gmin (5-7 gimbusów),
 • 300 dzieci, w 3 naczepach, to długość ok. 50 mb, które trzeba nagłośnić, ponadto, większa długość uniemożliwi dobrą obserwację pokazu przez dzieci,
 • opanowanie i skupienie na pokazie uwagi większej ilości dzieci jest nadzwyczaj trudne.

 

IV. PRZYGOTOWANIA

Ze względu na specyficzne wymaganie, dotyczące miejsca pokazu (ok. 600 m prostej drogi, szerokie i stabilne pobocze, zamknięty ruch kołowy), akcje przeprowadzamy na zamkniętych bądź budowanych odcinkach dróg lub na lotniskach. Ze względu na uciążliwe, kosztowne i długotrwałe procedury zamknięcia dróg, preferujemy lotniska i tereny prywatne. Po wytypowaniu przez lokalną Policję szkół, zwracamy się do gmin i bezpośrednio do szkół z propozycją udziału w naszym przedsięwzięciu. Na czas pokazu, zapewniamy zabezpieczenie Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i zaplecze sanitarne. Autami, biorącymi udział w pokazie, kierują nasi dziennikarze oraz trenerzy doskonalenia techniki jazdy samochodami ciężarowymi. Dzieci umieszczamy w naczepach, które są zamknięte na czas pokazu, ponadto naczepy spełniają funkcję trybun a także osłaniają od wiatru, deszczu lub słońca. Okazało, się to dodatkową atrakcją dla najmłodszych. Przygotowujemy dla każdego dziecka zestaw słodyczy, materiałów odblaskowych (taśmy, opaski, przywieszki), ulotki edukacyjne, czasem drobne zabawki (w zależności od pozyskanych funduszy i wsparcia). Zapraszamy m.in. miejscowe WORD-y, biura BRD, przedstawicieli gmin i Policji. Powiadamiamy lokalne media i przygotowujemy materiały prasowe, opisujące akcję, cele pokazu, przedstawiające sponsorów.

 

V. OSIĄGNIĘCIA W CIĄGU 10 LAT

 •  40 pokazów i ponad 12 000 dzieci biorących udział w akcji.
 • Zmiana mentalności wśród osób odpowiedzialnych za edukację komunikacyjną.
 • Pozytywne opinie lokalnych WORD-ów, Policji, Straży Pożarnych i szkół.
 • Przekonanie do słuszności prowadzonych działań, naszych strategicznych sponsorów.
 • Dalsze propagowanie naszych idei przez zaproszonych obserwatorów – informacje o naszym pomyśle na różnych stronach internetowych (Policji, Straży Pożarnej).
 • Indywidualne podziękowania od szkół i uczniów.
 • Ponowne zaproszenia do tych samych miejsc.
 • Dzięki publikacjom prasowym, zgłaszają się do nas nauczyciele z pytaniami o kolejne pokazy z udziałem ich szkół.

 

VI. FILMY Z NASZEJ AKCJI

VII. REKOMENDACJE