Wyniki finansowe Paccar III kwartał

PACCAR ogłasza wzrost przychodów i wzrost zysków za trzeci kwartał

DAF Trucks rozpoczyna produkcję w Brazylii

„PACCAR ogłasza dobre wyniki kwartalne w zakresie przychodów i zysków za trzeci kwartał 2013 r.”, powiedział Mark Pigott, prezes i dyrektor generalny spółki.  „Do wzrostu zysków przyczyniły się wyższe dostawy ciężarówek, rekordowa sprzedaż części zamiennych i wynik brutto działalności w zakresie usług finansowych. Nasi klienci w Ameryce Północnej odnoszą korzyści dzięki zwiększonemu wskaźnikowi wykorzystania floty i rekordowo wysokim przewozom towarowym, co jest bodźcem do wymiany floty. Jestem bardzo dumny z naszych 22 700 pracowników, którzy dostarczyli wiodące w branży produkty i usługi naszym klientom na całym świecie.” W trzecim kwartale 2013 r. PACCAR odnotował zysk netto w wysokości 309,4 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 0,87 USD), co stanowi wzrost o 32% w porównaniu z zyskiem w wysokości 233,6 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 0,66 USD) wypracowanym w trzecim kwartale ubiegłego roku. Przychody netto ze sprzedaży i przychody z tytułu usług finansowych wyniosły 4,30 mld USD w porównaniu z 3,82 mld USD w 2012 r., co stanowi wzrost o 13%. Za pierwszych 9 miesięcy 2013 r. PACCAR wykazał zysk netto w kwocie 837,1 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 2,36 USD) w porównaniu do 858,1 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 2,41 USD) wypracowanych w pierwszych 9 miesiącach 2012 r. Przychody netto ze sprzedaży i usług finansowych za pierwszych 9 miesięcy 2013 r. wyniosły 12,52 mld USD w porównaniu do 13,05 mld w ubiegłym roku.

Doskonały bilans PACCAR, w tym 2,83 mld USD środków pieniężnych z działalności produkcyjnej i zbywalnych papierów wartościowych, wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i najwyższa w branży marża operacyjna umożliwiły nam kontynuację inwestycji, które poszerzyły zasięg geograficzny PACCAR, zwiększyły wydajność operacyjną i wspomogły prace rozwojowe dotyczące nowej linii ciężarówek i silników”, powiedział Ron Armstrong, prezes PACCAR. „PACCAR zainwestował 320 mln USD w nową montownię ciężarówek DAF w Ponta Grossa w Brazylii, gdzie produkcja rozpoczęła się 2 października 2013 r.” Wybrane dane finansowe – trzeci kwartał 2013 r. Wybrane wyniki finansowe PACCAR w trzecim kwartale 2013 r.:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 4,30 mld USD;
 • Zysk netto – 309,4 mln USD;
 • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej i zbywalnych papierów wartościowych – 2,83 mld USD;
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 547,7 mln USD;
 • Rekordowa sprzedaż części zamiennych – 715,3 mln USD;
 • Rekordowy zysk brutto z usług finansowych – 88,2 mln USD;
 • Koszty prac badawczo-rozwojowych – 56,6 mln USD;
 • Rekordowa wysokość kapitałów własnych – 6,48 mld USD;
 • Rekordowa suma aktywów – 20,31 mld USD.

Wybrane dane finansowe za 9 miesięcy 2013 r. Wybrane wyniki finansowe PACCAR za 9 miesięcy 2013 r.:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 12,52 mld USD;
 • Zysk netto – 837,1 mln USD;
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 1,70 mld USD;
 • Rekordowa sprzedaż części zamiennych – 2,09 mld USD;
 • Rekordowy zysk brutto z usług finansowych – 249,8 mln USD;
 • Koszty prac badawczo-rozwojowych – 190,5 mln USD;
 • Inwestycje w środki trwałe – 296,5 mln USD;
 • Wyemitowane średnioterminowe dłużne papiery wartościowe – 1,85 mld USD.

Światowy rynek samochodów ciężarowych Produkowane przez DAF pojazdy klasy „premium” mają wiodącą pozycję w Europie. „DAF jest europejskim liderem w dziedzinie ciągników siodłowych; w tym roku nasz udział w rynku w segmencie pojazdów powyżej 16 ton osiągnął 15,9%”, powiedział Harrie Schippers, prezes DAF. „Klienci doceniają wiodącą pozycję produktów DAF pod względem jakości, niskich kosztów operacyjnych i doskonałej wartości odsprzedaży. Asortyment wiodących w branży pojazdów DAF powiększył się niedawno o nowo wprowadzone modele DAF XF, CF i LF Euro 6. Szacuje się, że liczba pojazdów zarejestrowanych w 2013 r. w segmencie ciężarówek powyżej 16 ton w Europie osiągnie poziom 215 000–225 000 sztuk. W trzecim kwartale zamówienia na ciężarówki DAF wzrosły o 70% w porównaniu z poprzednim rokiem – klienci kupowali ciężarówki generacji Euro 5 przed wprowadzeniem pojazdów droższych ze względu na przepisy o ochronie środowiska wchodzące w życie w 2014 r. Na wielkość dostaw w czwartym kwartale korzystnie wpłynie przedsprzedaż. Szacuje się, że liczba pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w 2014 r. w Europie wyniesie około 200 000 -230 000″, dodał Schippers. „Oczekuje się, że sprzedaż detaliczna w segmencie Class 8 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 2013 r. wyniesie od 205 000 do 215 000 sztuk”, powiedział Dan Sobic, wiceprezes wykonawczy PACCAR. „Zapotrzebowanie na samochody ciężarowe napędza trwający obecnie proces wymiany starszych modeli na nowe i poprawa sytuacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Szacunki wielkości sprzedaży detalicznej ciężarówek w segmencie Class 8 w USA i Kanadzie na 2014 r. mieszczą się w przedziale 210 000-240 000 sztuk i odzwierciedlają trwający proces wymiany floty oraz niewielki wzrost pojemności floty branżowej związany z umiarkowanym ogólnym wzrostem gospodarczym”, dodał Sobic. Wzrost w Ameryce Południowej W październiku 2013 r. PACCAR rozpoczął produkcję samochodów ciężarowych DAF w nowej montowni w Ponta Grossa w Brazylii. „Nowa montownia, o powierzchni 300,000 stóp kwadratowych, zlokalizowana na 569 akrach, to zakład o zaawansowanej technologii i przyjazny środowisku, przeznaczony do montowania pojazdów DAF XF, CF i LF z segmentu „premium”. Zakład będzie produkować ciężarówki DAF przeznaczone na rynek brazylijski i południowoamerykański. Z myślą o wspieraniu klientów, nasi dilerzy zainwestowali w najnowszą i najnowocześniejszą sieć dystrybucji w kraju.” – powiedział Bob Christensen, wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy PACCAR. Prognozy szacują rynek samochodów ciężarowych w kategorii powyżej 6 ton w Brazylii na ponad 145 000 pojazdów w 2013 r. i przewidują stabilny wzrost w kolejnych latach. Największym i najszybciej rosnącym segmentem rynku samochodów ciężarowych w Brazylii jest segment „premium”, w którym DAF wprowadził swój flagowy model XF-105.” Rekordowe wyniki PACCAR Parts W trzecim kwartale 2013 r. działalność PACCAR w zakresie części zamiennych odnotowała rekordowe wyniki. Trwający obecnie wzrost sprzedaży części zamiennych PACCAR napędzają inwestycje w dystrybucję, technologię i produkty, w tym rozwój globalnej marki TRP przeznaczonej do przyczep/naczep, autobusów i pojazdów konkurencji. „Poprawa wskaźników wykorzystania i wiek północnoamerykańskiej floty pojazdów przemysłowych przyczyniają się do doskonałych wyników sprzedaży segmentu części zamiennych i usług. 16 centrów dystrybucji części PACCAR wspiera ponad 2 000 placówek dilerów pojazdów DAF, Kenworth i Peterbilt w obsłudze klienta na poziomie najwyższym w branży” – powiedział David Danforth, dyrektor generalny PACCAR Parts. „PACCAR otworzył nowe centrum dystrybucji części w Brazylii, a rozbudowa centrum w Lancaster w Pensylwanii pozwoliła podwoić jego powierzchnię magazynową.” Inwestycje w środki trwałe i rozwój produktów Doskonałe zyski PACCAR w długim okresie, silny bilans oraz konsekwentna koncentracja na jakości, technologii i produktywności umożliwiły spółce zainwestowanie 5,6 mld USD na przestrzeni minionej dekady w projekty inwestycyjne, innowacyjne produkty i nowe technologie. „W 2013 r. zainwestujemy 425-475 mln USD kapitału i przeznaczymy 250-260 mln USD na prace badawczo-rozwojowe dotyczące nowych produktów i zwiększenia mocy produkcyjnych” – powiedział George West, wiceprezes PACCAR. „W przyszłym roku planujemy nakłady kapitałowe na rozwój produktów i wzrost efektywności operacyjnej rzędu 350-400 mln USD. Planowane koszty prac badawczo-rozwojowych w 2014 r. wyniosą 225-275 mln USD; Kenworth, Peterbilt i DAF zainwestują te środki w wiodące w branży produkty i usługi, które umożliwią klientom osiąganie zysków z ich własnej działalności.” „Kenworth, Peterbilt i DAF wprowadzają na rynek nowe modele pojazdów, które charakteryzują się wysoką jakością i oszczędnością pod względem zużycia paliwa. Gama silników PACCAR również została rozszerzona poprzez wprowadzenie w 2013 r. silników MACCAR MX-13 i PACCAR MX-11” – powiedział Ron Armstrong, prezes PACCAR. Ciężarówki Kenworth T880 i Peterbilt Model 567 przeznaczone na rynek pojazdów specjalistycznych będą produkowane do listopada 2013 r. Rekordowe wyniki spółek oferujących usługi finansowe PACCAR Financial Services (PFS) dysponuje portfelem ponad 158 000 samochodów ciężarowych i naczep, przy łącznej wartości aktywów w wysokości 11,37 mld USD. Do segmentu tego należy PacLease, duża firma leasingowa oferująca pełen zakres usług w Ameryce Północnej i Europie, posiadająca w swojej flocie 34 000 pojazdów. „W drugim i trzecim kwartale oraz w pierwszych 9 miesiącach 2013 r. zysk PFS wzrósł dzięki rozwojowi portfela firmy” – powiedział Bob Bengston, wiceprezes PACCAR. Zysk PFS przed opodatkowaniem wyniósł rekordowe 88,2 mln USD w porównaniu z 80,4 mln USD wypracowanymi w trzecim kwartale ubiegłego roku. Przychody za trzeci kwartał wyniosły 293,5 mln USD w porównaniu do 273,5 mln w analogicznym kwartale 2012 r. Za okres 9 miesięcy przychody wyniosły 875,4 mln USD w porównaniu do 801,0 mln USD w tym samym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto za pierwsze trzy kwartały wyniósł 249,8 mln USD w porównaniu z 229,1 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku. „Dilerzy i klienci doceniają zaangażowanie PFS w zapewnianie atrakcyjnych opcji finansowych, najnowocześniejszej technologii, doskonałej obsługi klienta i wsparcia dla branży transportowej” – dodał Bengston.

„Doskonały bilans firmy PACCAR, w połączeniu z ratingiem kredytowym A+/A1, pozwala PFS na oferowanie konkurencyjnego finansowania detalicznego dilerom i klientom Kenworth, Peterbilt i DAF” – powiedział Todd Hubbard, prezes PACCAR Financial. „Rosnąca baza aktywów i solidne wyniki portfelowe generują wyższe zyski. Mamy doskonały dostęp do rynków obligacji korporacyjnych i średnioterminowych dłużnych papierów wartościowych, co umożliwia PFS zyskowne wspieranie sprzedaży samochodów ciężarowych PACCAR w 23 krajach na czterech kontynentach.” PACCAR jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie projektowania, wytwarzania i wsparcia klientów szukających wysokiej jakości samochodów ciężarowych przystosowanych do niewielkich, średnich i dużych obciążeń, sprzedawanych pod markami Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR zajmuje się również projektowaniem i produkcją nowoczesnych silników wysokoprężnych, świadczy usługi finansowe i informatyczne związane ze swoją główną działalnością oraz zajmuje się dystrybucją części zamiennych do samochodów ciężarowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*