Warto inwestować w zeroemisyjną flotę. 

Dzięki dopłatom z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, inwestycja w elektryczny samochód dostawczy może się opłacić przed upływem dwóch lat od zakupu – wynika z projektu „Flota z energią”. PSPA zbadało całkowite koszty posiadania elektrycznego eVito w trzech różnych scenariuszach eksploatacji.

Po raz pierwszy w Polsce porównano całkowite koszty posiadania (TCO – ang. total cost of ownership) elektrycznego samochodu dostawczego oraz jego konwencjonalnego odpowiednika, w trzech różnych lokalizacjach i przy różnej specyfice pracy. Mercedes eVito z silnikiem elektrycznym o mocy 116 KM i Vito 111 CDI były użytkowane w ramach realizacji prac związanych z utrzymaniem sieci telekomunikacyjnej firmy Polkomtel, w Hotelu Ossa Congress & Spa, a następnie w Zespole Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin. Celem było przeprowadzenie analizy porównawczej pojazdów, w rzeczywistych warunkach użytkowania, z uwzględnieniem uwarunkowań flotowych.
Trzy scenariusze badania
Realizacja projektu „Flota z energią” trwała łącznie 6 tygodni. W pierwszym analizowanym scenariuszu samochody były eksploatowane we flocie Polkomtela na trasach mieszanych. Użytkownikami pojazdów byli pracownicy Departamentu Utrzymania Sieci Telekomunikacyjnych, którzy mieli za zadanie zapewnienie prawidłowego działania sieci telekomunikacyjnych. Podczas testów użytkownicy poruszali się pomiędzy stacjami bazowymi, a głównymi ładunkami były urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej: radio LTE, modemy, routery oraz komponenty stacji bazowych. Według przeprowadzanych analiz zgromadzonych danych, TCO w pierwszym scenariuszu bez uwzględnienia dopłat wyrównało się przed upływem siedmiu lat od rozpoczęcia eksploatacji. Dopłaty z FNT przyczyniły się do skrócenia tego czasu do nieco ponad roku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*