Scania na czele rankingu firm o zrównoważonym rozwoju

Scania ponownie znalazła się w rankingu Corporate Knights wśród 100światowych firm, które charakteryzują się zrównoważonym rozwojem.

Lista ogłaszana jest podczas corocznego Światowego Forum Ekonomicznegow Davos. Obejmuje przedsiębiorstwa działające we wszystkich sektorachgospodarki.Scania ulokowała się na 38. miejscu i jest najwyżej notowaną szwedzką firmą.Wśród producentów z branży samochodowej wyprzedza ją tylko BMW.Przy ocenie kandydatów do listy brane jest pod uwagę 12 wskaźnikówzrównoważonego rozwoju, w tym wysokość obrotów przypadająca najednostkę zużytej energii, stosunek wynagrodzenia menedżerów doprzeciętnej płacy w firmie, wypadkowość, emisja dwutlenku węgla oraz równetraktowanie pracowników i ochrona przed dyskryminacją.Zrównoważony rozwój jest kluczowym składnikiem sukcesu firmy Scania. Zcałkowitego wpływu jej produktów na środowisko, aż 90% przypada na okresich użytkowania. Dlatego firma rozwija narzędzia, takie jak „Ecolution byScania”, które pomagają klientowi znacząco obniżyć koszty i emisję dwutlenkuwęgla. Ponadto troszczy się o bezpieczne i zdrowe miejsca pracy i dąży, abyjej zakłady i produkty oszczędnie korzystały z zasobów i były tak przyjazne dlaśrodowiska, jak to tylko możliwe.Toby Heaps, prezes zarządu Corporate Knights uważa, że przyrost wynikówstu wyróżnionych firm o 3,21% świadczy o zaletach zrównoważonegorozwoju. „Rezultaty mówią same za siebie. Nie jest łatwo osiągnąć dobrywynik działając w gąszczu zmian, lecz firmom z rankingu udało się uzyskaćpewien wzrost mimo niepokojów panujących w ostatnim czasie na rynkachkapitałowych. Uznajemy, że to efekt trafnych inwestycji w zrównoważonyrozwój.”

Autorem tego tekstu jest:

Scania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*