Scania i Ericsson łączą siły, aby zwiększyć wydajność transportu.

Podczas Mobile World Congress w Barcelonie, Ericsson i Scania ogłosiły nawiązanie współpracy. Jej celem jest przyspieszenie rozwoju komunikacji pomiędzy pojazdami użytkowymi, a infrastrukturą drogową. Ericsson i Scania wyrażają przekonanie, że postęp technologii łączności oraz wdrożenie w przyszłości sieci 5G przyczynią się do optymalizacji przewozu ludzi i towarów.
„Od dawna była mowa o komunikacji pojazd-pojazd oraz pojazd-infrastruktura. Teraz prace nabrały rozpędu,” mówi Håkan Schildt, Director of Strategy and Business Development w Scania Connected Services and Solutions. „Obecnie perspektywy zapewnienia skutecznej łączności za pośrednictwem sieci mobilnej są znacznie lepsze.”
Postęp w standaryzacji sieci LTE i 5G stworzył podstawy do wykorzystania sieci mobilnej w celu nawiązywania łączności pomiędzy pojazdami przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka zakłóceń i opóźnień.
Scania jest pionierem w rozwoju zintegrowanych konwojów, w których zestawy z naczepą poruszają się jeden za drugim w niewielkich odstępach, co przyczynia się do obniżenia oporu powietrza i zużycia paliwa. Obecne przepisy zalecają utrzymywanie bezpiecznej odległości między poruszającymi się pojazdami i pozwalają wykorzystywać powszechnie dostępne systemy, takie jak „inteligentny” tempomat wyposażony w radar. Dalsze zmniejszenie odległości, które przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa, wymaga rozwinięcia łączności między pojazdami oraz odpowiednich urządzeń kontrolnych. Wspólne badania firm Ericsson i Scania dowiodły, że takie systemu komunikacji mogą funkcjonować w ramach sieci 4G oraz nadchodzącej 5G.
Patrząc szerzej, łączność pojazdów z infrastrukturą pozwoli na zorganizowanie sieci, w której planowanie transportu, w tym tworzenie i rozwiązywanie zintegrowanych konwojów nie będą nastręczać trudności. Ciężarówki będą mogły z łatwością dołączać do innych i w najodpowiedniejszym momencie opuszczać konwój.

„Wobec korzyści, jakie przynosi komunikacja między pojazdami, jesteśmy pewni, że znajdzie zastosowanie we wszystkich typach transportu,” mówi Claes Herlitz, dyrektor działu Automotive w firmie Ericsson. „Przy rosnącej liczbie pasażerów i coraz większej ilości ładunków, lepsza łączność przyczyni się do usprawnienia operacji logistycznych, a zatem ograniczenia ich wpływu na środowisko.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*