Operator logistyczny Dachser podsumowuje rok 2013

Dla firmy Dachser w Polsce rok 2013 był wyjątkowo udany. Operator pozyskał szereg nowych klientów oraz przewiózł rekordowo dużą liczbę przesyłek. Mimo wciąż dość niestabilnej sytuacji na rynku, Dachser w Polsce może zaliczyć rok 2013 do udanych.

Operator znacząco zwiększył obroty, głównie dzięki pozyskaniu nowych kontraktów oraz rozwojowi sieci. W drugiej połowie roku imponujące wręcz wyniki notowali polscy eksporterzy, co przełożyło się na wyjątkowo duży wzrost liczby oraz wolumenu przesyłek.

„W październiku, w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim,  osiągnęliśmy blisko 20-procentowy wzrost transportów w eksporcie” – mówi Grzegorz Lichocik, Prezes Dachser Sp. z o.o. „W ostatnim kwartale odnotowaliśmy ponad dwukrotny wzrost ilości przesyłek transportowanych na Bałkany, do Bułgarii, Szwajcarii i Włoch” – dodaje. Na przełomie lat 2012 i 2013 Dachser połączył siły z wieloletnim partnerem biznesowym – największym operatorem logistycznym na Półwyspie Iberyjskim – firmą Azkar, co również miało znaczący wpływ na zainteresowanie klientów przewozami i wzrost obrotów na tym kierunku.EksportWzmożona aktywność oraz dobre wyniki polskich przedsiębiorców eksportujących  m. in. na kierunki wschodnie przełożyły się na wzrost obrotów oddziału Dachser Cargoplus, uruchomionego we wrześniu 2012 roku, realizującego usługi całopojazdowe (FTL) oraz drobnicowe i LTL dla krajów WNP, Maghrebu (północno-zachodnia Afryka) oraz Turcji. „Nasz zespół Cargoplus realizuje projekty dystrybucyjne dla klientów korzystających główniez przewozów całopojazdowych – mówi Grzegorz Lichocik.

„W ciągu ostatniego roku Cargoplus obsłużył rekordowy wolumen przesyłek w kierunkach wschodnich (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan), do krajów Maghrebu (Maroko, Tunezji i Libii) oraz Turcji” – dodaje.InwestycjeEfektem dynamicznego rozwoju firmy w Polsce była zmiana lokalizacji oraz rozbudowa warszawskiego oddziału firmy Dachser.

Wiosną 2013 roku nowy obiekt administracyjno-magazynowy przejął funkcje dotychczasowego oddziału, którego lokalizacjai niewystarczająca do obsługi rosnącej liczby przesyłek powierzchnia magazynowa znacznie ograniczały możliwości produkcyjne. Klienci operatora zyskali nie tylko korzystniejszą logistycznie lokalizację, ale przede wszystkim nowe możliwości dzięki większej powierzchni operacyjnej i magazynowej. „Nowa lokalizacja pod Warszawą, położona w parku logistycznym MLP Pruszków II, tuż przy zjeździe z autostrady A2, usprawniła nasze procesy oraz znacząco wpłynęła na optymalizację czasu transportu na wybranych kierunkach” – mówi Grzegorz Lichocik.

„W związku z naszym dynamicznym  rozwojem oraz rosnącą popularnością kierunków wschodnich, w najbliższych latach planujemy dalszą rozbudowę sieci, w tym również uruchomienie nowych oddziałów” – dodaje.Prognozy dla branży na przyszłośćWedług Grzegorza Lichocika, obserwowane zmiany w branży TSL pokazują silną tendencję do koncentracji biznesu wokół dynamicznie rozrastających się firm globalnych oraz zdecydowany spadek znaczenia przedsiębiorstw lokalnych. Najwięksi gracze na rynku usług logistycznych umacniają swoje pozycje i rozszerzają zasięg działania nie tylko dzięki organicznemu wzrostowi, ale również poprzez przejęcia. Taki trend ma utrzymywać sięw kolejnych latach.„W najbliższych latach będziemy obserwowali dalszy i zapewne coraz bardziej dynamiczny rozwój wymiany handlowej pomiędzy krajami, zwłaszcza wewnątrz Unii Europejskiej, która zapewnia nieskrępowany przepływ towarów i kapitału” – mówi Grzegorz Lichocik.

„Z pewnością outsourcing procesów logistycznych stanie się dla wielu firm elementem strategii, pozwalającym na koncentrację na głównej działalności, a przy wyborze operatora obok czynników jakościowych i ceny coraz większe znaczenie będzie miał zasięg jego usług. Najważniejsze będzie szybkie dotarcie z produktami do rynków docelowych” – podkreśla.W 2012 roku Dachser, międzynarodowy operator logistyczny, wygenerował obrótw wysokości 4,41 miliarda euro, zatrudniając 21.650 pracowników w 347 oddziałach na całym świecie. Firma dostarczyła 49,8 milionów przesyłek o łącznej wadze 37,46 milionów ton.O firmie:Dachser Sp. z o.o. w Polsce reprezentuje międzynarodowego operatora logistycznego Dachser GmbH & Co. KG. Firma została założona w 1930 roku w Kempten (Bawaria/Niemcy) przez Thomasa Dachsera. Obecnie grupa Dachser liczy 347 oddziałów na całym świecie, w tym 8 w Polsce. Tworzą one międzynarodową i krajową sieć terminali dystrybucyjnych. Dachser specjalizuje się w transporcie ładunków drobnicowych, przewozie ładunków częściowych (LTL) i całopojazdowych (FTL) oraz usługach magazynowania  i konfekcjonowania towarów (logistyka kontraktowa). Firmę wyróżnia innowacyjny system informatyczny, wspólny dla wszystkich oddziałów Dachser.

Atutem firmy jest dynamicznie rozwijająca się sieć połączeń drobnicowych na terenie Europy. Sieć spedycji lotniczej i morskiej zapewnia połączenie z całym światem. Dachser to jeden  z niewielu operatorów logistycznych, który skutecznie łączy globalny zasięg, ogromną skalę operacji z elastycznością i spersonalizowaną obsługą.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*