Grupa Michelin publikuje wyniki za 2013 rok

 • Grupa Michelin odnotowuje zysk operacyjny z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych na poziomie 2,2 mld euro
 • Zgodnie z oczekiwaniami Grupa Michelin utrzymała stabilne wolumeny sprzedaży
 • Ponad 1,15 mld euro dodatnich przepływów pieniężnych
 • Wskaźnik ROCE na poziomie 11,9 proc.
 • Rekomendowana dywidenda w wysokości 2,5 euro na akcję

Perspektywa na 2014 rok

Popyt na opony w krajach rozwijających się powinien nadal rosnąć, z kolei na rynkach rozwiniętych popyt powinien pozostać stabilny z możliwością wzrostu w przypadku poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej.

Michelin planuje w ciągu 2014 r. zwiększyć wolumen sprzedaży o 3 proc., analogicznie do oczekiwanego wzrostu światowego rynku opon. Wzrost ten będzie możliwy m.in. dzięki wprowadzeniu na rynek opon MICHELIN Premier All Season i MICHELIN X Multi, koncentracji na segmencie premium, tradycyjnie dobrej sytuacji w segmencie opon specjalistycznych, rozpoznawalności marki Michelin i nowym zakładom produkcyjnym.

Celem Michelin na 2014 r. jest uzyskanie wskaźnika ROCE na poziomie ponad 11% i osiągnięcie ponad 500 mln euro dodatnich przepływów pieniężnych, utrzymując jednocześnie wydatki inwestycyjne na poziomie 2 mld euro.

 

(w milionach euro)

2013

2012

Sprzedaż netto

 

20 247

 

21 474

Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych

 

2 234

 

2 423

Marża operacyjna

 

11,0%

 

11,3%

Opony do samochodów osobowych i dostawczych oraz ich dystrybucja

 

10,2%

 

9,3%

Opony ciężarowe i ich dystrybucja

 

7,8%

 

6,6%

Działalność specjalistyczna

 

20,6%

 

26,0%

Zysk operacyjny po uwzględnieniu pozycji jednorazowych

 

1 974

 

2 469

Zysk netto

 

1 127

 

1 571

Nakłady inwestycyjne

 

1 980

 

1 996

Zadłużenie netto

 

142

 

1 053

Zadłużenie netto/Kapitał własny

 

2%

 

12%

Wolne środki pieniężne1

 

1 154

 

1 075

ROCE

 

11,9%

 

12,8%

Wynagrodzenia pracowników2  

111 200

 

113 400

1 Wolne środki pieniężne wypracowane w działalności operacyjnej minus wydatki inwestycyjne

2 Na koniec roku

 

Przegląd rynków:

 

Wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych i dostawczych

 

2013
% zmiana rok do roku

Europa,

Rosja,

Turcja

Ameryka Północna

Azja

(bez Indii)

Ameryka Południowa

Afryka,
Bliski Wschód, Indie

Łącznie

Pierwsze wyposażenie

Rynek wymiany

 

+ 1%

 

– 0%

 

+ 5%

 

+ 5%

 

+ 5%

 

+ 6%

 

+ 5%

 

+ 10%

 

– 6%

 

+ 4%

 

+ 3%

 

+ 3%

 

 

4 kw. 2013
% zmiana rok do roku

Europa,

Rosja,

Turcja

Ameryka Północna

Azja

(bez Indii)

Ameryka Południowa

Afryka,
Bliski Wschód, Indie

Łącznie

Pierwsze wyposażenie

Rynek wymiany

 

+ 6%

 

+ 1%

 

 

+ 6%

 

+ 4%

 

+ 10%

 

+ 5%

 

– 8%

 

+ 8%

 

– 7%

 

– 1%

 

+ 6%

 

+ 3%

 

Pierwsze wyposażenie:

 • W Europie wolumen sprzedaży opon w 2013 r. wzrósł o 1 proc., przy czym znacząco lepsza była druga połowa roku. Z kolei popyt na rynkach Europy Wschodniej spadł o 4 proc.
 • Wolumen sprzedaży na rynku Ameryki Północnej wzrósł o 5 proc., powracając do poziomu z przed recesji. Powodem wzrostów była wymiana starszych pojazdów na nowe modele.
 • W Azji wolumen sprzedaży wzrósł o 5 proc. mimo dużego zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi krajami. W Chinach odnotowano wzrost aż o 15%, ustanawiając nowy rekord w IV kw. (+21 proc.). W ostatnich pięciu latach wolumen sprzedaży na rynku chińskim potroił się.
 • Wolumen sprzedaży w Ameryce Południowej wzrósł o 5 proc., co było efektem zwiększającej się produkcji samochodów w regionie.

 

Rynek wymiany:

 

 • W Europie wolumen sprzedaży na rynku wymiany w 2013 r. nie zmienił się w stosunku do 2012 roku. W Europie Zachodniej nieznacznie lepszą sprzedaż obserwowaliśmy w drugiej połowie roku. W segmencie opon zimowych zanotowano spadek sprzedaży, podczas gdy sprzedaż opon letnich wzrosła. Wzrost popytu o 7 proc. odnotowano w segmencie opon o wysokich osiągach (o średnicy powyżej 17 cali). W krajach Europy Wschodniej popyt również pozostawał stabilny.
 • Popyt w Ameryce Północnej  zwiększył się o 5 proc. na skutek wzrostu importu z Chin, który był spowodowany zniesieniem taryf celnych. Na wzrost popytu wpłynęła też sprzedaż opon zimowych w Kanadzie.
 • W Azji wolumen sprzedaży wzrósł o 6 proc., na co największy wpływ miał wzrost w Chinach (+8 proc.) i w Japonii (+3 proc.).
 • W Ameryce Południowej popyt rósł na wszystkich rynkach – łącznie w całym regionie wolumen sprzedaży wzrósł o 10 proc. Największy wzrost zanotowano w Brazylii (+14 proc.).

 

Wolumen sprzedaży: opony do samochodów ciężarowych

 

2013
% zmiana rok do roku

Europa, Rosja, Turcja

Ameryka Północna

Azja (bez Indii)

Ameryka Południowa

Afryka,
Bliski Wschód, Indie

Łącznie

Pierwsze wyposażenie*

Rynek wymiany*

 

+ 4%

 

+ 8%

 

– 7%

 

– 2%

 

+ 12%

 

+ 5%

 

+ 40%

 

+ 10%

 

– 13%

 

+ 8%

 

+ 6%

 

+ 5%

 

4 kw. 2013
% zmiana rok do roku

Europa,

Rosja,

Turcja

Ameryka Północna

Azja

(bez Indii)

Ameryka Południowa

Afryka,
Bliski Wschód, Indie

Łącznie

Pierwsze wyposażenie*

Rynek wymiany*

 

+ 17%

 

+ 6%

 

 

– 2%

 

– 2%

 

+ 17%

 

+ 7%

 

+ 36%

 

+ 17%

 

– 18%

 

+ 9%

 

+ 11%

 

+ 6%

*Tylko rynek opon radialnych

 

Pierwsze wyposażenie

 

 • Popyt w Europie zwiększył się pod koniec roku, co było spowodowane zwiększonymi zakupami pojazdów przed planowanym wprowadzeniem 1 stycznia 2014 r. nowych norm emisji spalin Euro VI.
 • Na rynkach Ameryki Północnej popyt był stabilny przez większą część roku. W IV kwartale widoczne było ożywienie sprzedaży, co jest dobrym prognostykiem na początek 2014 roku.
 • Wolumen sprzedaży w Azji wzrósł o 12 proc. W Chinach popyt wzrósł o 14 proc., głównie dzięki popytowi w segmencie największych ciężarówek i autobusów. W Azji Południowo-Wschodniej w pierwszej połowie roku zanotowano wzrost o 28 proc., jednak cały rok zakończył się spadkiem popytu o 4 proc. Wolumen sprzedaży w Japonii wzrósł o 5 proc. w całym 2013 r. i aż o 27 proc. w ostatnim kwartale, co było spowodowane przez zakupy pojazdów przed wzrostem stawki VAT.
 • Wolumen sprzedaży na rynkach Ameryki Południowej wzrósł o 40 proc., co było spowodowane dużym popytem na samochody ciężarowe wykorzystywane w rolnictwie oraz efektem niskiej bazy.

 

Rynek wymiany

 

 • Popyt w Europie wzrósł o 8 proc., jednak nadal pozostaje słaby. W Europie Zachodniej (+7 proc.) wolumen sprzedaży odzwierciedla wyprzedaż opon do odbiorców flotowych i zmniejszenie stanów magazynowych przez dilerów. W Europie Wschodniej popyt wzrósł w 2013 r. o 13 proc., jednak w ostatnim kwartale widać było spowolnienie wzrostu przez spadek wolumenów sprzedaży w Rosji.
 • Zmniejszenie stanów magazynowych i lepsze zarządzanie flotami spowodowały spadek popytu na rynkach Ameryki Północnej o 2 proc.
 • Wolumen sprzedaży w Azji wzrósł w ubiegłym roku o 5 proc. W Chinach odnotowano wzrost o 5 proc., w Japonii o 7 proc., a w krajach Azji Południowo-Wschodniej o 4 proc.
 • W Ameryce Południowej wolumen sprzedaży wzrósł o 10 proc. Największy wzrost popytu odnotowano w IV kwartale (+ 17 proc.).

 

Opony specjalistyczne

 

 • Opony przemysłowe – Popyt na duże opony przemysłowe rósł przez większą część roku, jednak w IV kw. na skutek zmniejszenia stanów magazynowych zanotował spadek. Wolumen sprzedaży na rynku pierwszego wyposażenia spadł w Europie i Ameryce Północnej.

 

 • Opony rolnicze – Popyt na rynku pierwszego wyposażenia w krajach rozwiniętych osłabł. Z kolei wolumen sprzedaży na rynku wymiany wzrasta w Europie, ale pozostaje słaby w Ameryce Północnej.

 

 • Opony do jednośladów – W Europie wolumeny sprzedaży pozostały stabilne, z kolei w Ameryce Północnej, z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, wolumeny obniżyły się. Na rynkach rozwiniętych widoczny był wzrost sprzedaży.

 

 • Opony lotnicze – popyt na rynku samolotów komercyjnych był stabilny. Z kolei segment samolotów wojskowych pozostaje pod presją ograniczonych budżetów obronnych.

 

Sprzedaż netto i wyniki operacyjne w 2013 r.

 

Skonsolidowana sprzedaż netto osiągnęła poziom 20 247 mln euro, wobec 21 474 mln euro w 2012 roku.

 

Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych wyniósł 2 234 mln euro, czyli 11% sprzedaży netto.

 

Zysk netto za rok 2013 wyniósł 1 127 mln euro.

 

Pomimo utrzymania wysokich wydatków inwestycyjnych w 2013 r. Grupa Michelin osiągnęła wolne przepływy pieniężne na poziomie 1 154 mln euro.

 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wyniósł 2 proc,  natomiast zadłużenie netto wyniosło 142 mln euro. Rok wcześniej wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wynosił 12 proc., a zadłużenie netto 1 053 mln euro.

 

Informacje o segmentach

 

(w milionach euro)

Sprzedaż netto

Zysk operacyjny

Marża operacyjna

 

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Opony do samochodów osobowych i dostawczych oraz dystrybucja

10 693

11 098

1 086

1 033

10,2%

9,3%

Opony ciężarowe i dystrybucja

 

6 425

 

6 736

 

503

 

444

 

7,8%

 

6,6%

Działalność specjalistyczna

 

3 129

 

3 640

 

645

 

946

 

20,6%

 

26,0%

Łącznie

 

20 247

 

21 474

 

2 234

 

2 423

 

11,0%

 

11,3%

 

 • Opony do samochodów osobowych i dostawczych oraz dystrybucja

 

Łączna sprzedaż netto w segmencie opon do samochodów osobowych i dostawczych wraz z dystrybucją sięgnęła 10 693 mln euro wobec 11 098 mln euro w 2012 roku. Zysk operacyjny w segmencie wzrósł do 1 086 mln euro wobec 1 033 mln euro rok wcześniej.

 

 • Opony ciężarowe i dystrybucja

 

Łączna sprzedaż netto w segmencie opon ciężarowych wraz z dystrybucją sięgnęła  6 425 mln euro, co oznacza niewielki spadek wobec 2012 roku. Z kolei zysk operacyjny w segmencie wzrósł do 503 mln euro wobec 444 mln euro.

 

 • Działalność specjalistyczna

 

Sprzedaż w segmencie opon specjalistycznych wyniosła w 2013 r. 3 129 mln euro wobec 3 640 mln euro rok wcześniej.

 

Compagnie Générale des Etablissements Michelin

 

Compagnie Générale des Etablissements Michelin przedstawił zysk za rok finansowy 2013 w wysokości 303 mln euro.

Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione Radzie Nadzorczej Grupy Michelin podczas posiedzenia 6 lutego 2014 roku. Raport audytora został zaprezentowany 10 lutego 2014 r.

Dyrektorzy Zarządzający zwołają Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w piątek
16 maja 2014 r. w Clermont-Ferrand o godz. 9:00.

Akcjonariusze zostaną poproszeni o rozpatrzenie wypłaty dywidendy w wysokości 2,50 euro za akcję, stanowiące 35% zysku netto.

 

 

 

Autorem tego tekstu jest:

Michelin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*